Radiologia

Radiologia

Wszystkie urządzenia w Charme Clinique pozwalają na zapis badania
w wersji cyfrowej, dzięki czemu:

  • Zapewniają wysoką jakość obrazu,
  • Pozwalają na znaczną redukcję promieniowania w porównaniu do zdjęć wykonanych metodą klasyczną z zastosowaniem kliszy,
  • Wyniki badań mogą być dostępne na komputerze w każdym gabinecie dzięki sieciowemu oprogramowaniu - lekarz każdej specjalności ma możliwość postawienia szybkiej diagnozy i podjęcie decyzji właściwego leczenia,
  • Istnieje możliwość zapisu wyników badań na płycie CD/DVD, zewnętrznej pamięci USB.

Wykonujemy:

Zdjęcia zębowe wewnątrzustne systemem radiografii cyfrowej w każdym gabinecie bezpośrednio podczas zabiegu, czujnik pochłania ok. 90 % promieniowania czyniąc to badanie bardziej bezpiecznym niż metoda klasyczna zapewniając minimalny efekt rozpraszania.

Zdjęcia pantomograficzne - są zdjęciami przeglądowymi przedstawiającymi ogólny stan wszystkich zębów i struktur otaczających kości szczęki, żuchwy i stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Radiologia

Zdjęcia cefalometryczne - stosowane najczęściej w ortodoncji do oceny wzrostu twarzy i planowania korekcji wad zgryzu i ustawienia zębów.

Radiologia

Zdjęcia tomograficzne - dają możliwość obrazowania trójwymiarowego, obrazowanie 3D pozwala poznać dokładne położenie i rozległość wszystkich struktur anatomicznych i zmian patologicznych w przestrzeni - zastosowanie tomografii pozwala na precyzyjne planowanie zabiegów i dokładną ocenę ryzyka planowanego leczenia i przewidywalny efekt zabiegów. Tomografia ma zastosowanie w planowaniu leczenia implantologicznego, chirurgii stomatologicznej i szczękowej, periodontologii, ortodoncji i zaawansowanej endodoncji (leczeniu kanałowym).

3D Implant Planning with the Invivi5 Software