Implantologia

Implantologia WarszawaImplantologia to dziedzina stomatologii będąca najbardziej zaawansowaną metodą uzupełniania braków w uzębieniu. Daje ona szansę na piękny i naturalny uśmiech, a przede wszystkim na przywrócenie funkcji żucia. Zęby odbudowane na implancie prawie idealnie naśladują naturalne uzębienie, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Wprowadzenie implantów zrewolucjonizowało oblicze współczesnej stomatologii, otwierając drogę zupełnie nowym rozwiązaniom terapeutycznym.

CHARME CLINIQUE oferuje wszystkie możliwe rozwiązania implantologiczne  wykorzystując głównie systemy firmy Nobel Biocare, stosującej najnowsze technologie i doniesienia naukowe . W planowaniu leczenia zawsze kierujemy się wskazaniami medycznymi, starając się również sprostać oczekiwaniom pacjenta.

Co to jest implant?

Implanty stomatologiczne to niewielkie, najczęściej tytanowe śruby, umieszczane chirurgicznie w kościach szczęk. Mają one za zadanie zastąpić korzeń brakującego zęba oraz utworzyć podbudowę dla uzupełnień protetycznych (koron lub mostów ceramicznych). Po umieszczeniu implantu w kości dochodzi do procesu adaptacji, czyli trwałej integracji żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu.

Implanty stomatologiczne od ponad czterdziestu lat traktowane są przez lekarzy stomatologów jako skuteczna i godna zaufania metoda zastępowania luk w uzębieniu, znacznie przewyższająca swoimi zaletami inne metody uzupełniania braków zębowych. 

Etapy leczenia implantologicznego:

  • Diagnostyka i planowanie leczenia - koncentruje się na uzyskaniu informacji na temat schorzeń ogólnych mogących mieć wpływ na planowanie leczenia implantologicznego, poznanie przyczyny utraty zębów, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Na tym etapie leczenia zastosowanie mają techniki radiograficzne (np. radiowizjografia, pantomografia czy tomografia komputerowa) pozwalające na ocenę: ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu, stanu zębów sąsiadujących z luką oraz rozmiaru i położenia struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu.
  • Etap chirurgiczny – jest to wszczepienie implantu w odpowiednim położeniu do kości szczęk. Proces ten najczęściej wykonywany jest po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Jeśli sytuacja tego wymaga zabieg może zostać wykonany pod narkozą.
  • Etap protetyczny - po zakończeniu procesu integracji implantu z kością (od 3 do 6 miesięcy) przeprowadzane jest ostateczne leczenie protetyczne, a więc wykonywanie uzupełnień opartych na implantach (np. korony, mosty, protezy).

 

Zalety leczenia implantologicznego:

  • Implant działa tak samo, jak korzeń naturalnego zęba;
  • Implanty wykonane są z materiałów biokompaltybilnych, czyli bardzo dobrze tolerowanych przez organizm człowieka i nie wywołujących reakcji alergicznych;
  • Implant może służyć do końca życia;
  • Leczenie implantologiczne jest minimalnie inwazyjne - nie ma potrzeby szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, czego wymagają tradycyjne procedury nakładania koron i mostów.
  •  Implanty pozwalają na zachowanie właściwej gęstości kości i minimalizują jej utratę.

W CHARME CLINIQUE proponując leczenie implantologiczne zawsze kierujemy się wskazaniami i możliwościami anatomicznymi oraz morfologicznymi kości, uwzględniając przy tym oczekiwania naszych pacjentów.