Właściciele

Właściciele CHARME CLINIQUE , lekarz dentysta Barbara Ciepielewska i lekarz dentysta Zbigniew Klimek znają się od czasu studiów w Akademii Medycznej w Warszawie . Przez kilkanaście lat pracowali razem w Przychodni PLL LOT . Była to w tamtym czasie jedna z najlepiej wyposażonych w sprzęt i materiały przychodnia w Warszawie . Praca ta pozwalała od początku działalności zawodowej na leczenie pacjentów na poziomie znacznie przewyższającym ówczesne możliwości państwowych placówek .

Równolegle z pracą w PLL LOT dr Ciepielewska i dr Klimek prowadzili też własne praktyki stomatologiczne oraz działali aktywnie w środowisku lekarzy dentystów.

Dr Ciepielewska przez 17 lat kierowała stomatologią w Centrum Medycznym LIM będąc jednocześnie w ostatnich latach prezesem firmy .Poza ustawicznym kształceniem w dziedzinie stomatologii uzyskała The Advanced Certificate In Marketing organizowany przez The Chartered Institute of Marketing oraz ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim – Marketingowe Zarządzanie Firmą .Była członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów organizując w tym czasie wiele międzynarodowych konferencji stomatologicznych . Sama również prowadziła wykłady dotyczące organizacji pracy gabinetu stomatologicznego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej .

Dr Klimek prowadzi prywatną praktykę nieprzerwanie od 1980 roku ,w ramach której zajmuje się głównie protetyką stomatologiczną .Poza pracą zawodową czynnie uczestniczy w życiu korporacji zawodowej:

  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w latach 1989-1993
  • Członek Prezydium Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 1993-1997
  • Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów 1992-2007
  • Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
  • Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia
  • Od 1994 zaproszony do Międzynarodowej Honorowej Akademii Pierre Faucharda gdzie od 2003 roku pełni funkcję sekretarza sekcji polskiej

Oboje właścicieli połączyła nie tylko wielka pasja jaką jest stomatologia ale także zamiłowanie do sztuki . Dr Klimek gra na saksofonie – swego czasu razem z kolegami tworzyli zespół , którego występy przez wiele lat towarzyszyły ważnym wydarzeniom stomatologicznym. Poza tym kolekcjonuje stare radia i jest wielkim miłośnikiem książek historycznych . Dr Ciepielewską pasjonuje Francja , jej historia i kultura , malarstwo impresjonistyczne szczególnie Claude’a Moneta .Posiada też kolekcję zabytkowych zegarów , oczywiście francuskich .
Odbiciem tych pasji są wnętrza kliniki i jej wyjątkowa atmosfera.